ZBOG ČEGA SMO DRUGAČIJI?

96% NAŠIH KANDIDATA OSTAJE U KOMPANIJAMA KOJE SU IH ZAPOSLILE

Uz reputaciju zasnovanu na dokazanom integritetu, poslovnoj etici i profesionalizmu, Walton International Search Associates svakom klijentu pruža kvalitetne profesionalne usluge ulažući puno energije i kreativnosti u svaki projekat.

Naša misija je da klijentima i kandidatima pružimo sveobuhvatnu pretragu tržišta po najvišim profesionalnim standardima

NAŠE USLUGE

Kvalitet bez kompromisa

  • Nacionalni i internacionalni projekti
  • Ažurirana baza sa preko 10.000 kandidata
  • Integrisani sistem regrutacije: head-hunting, oglašavanje, e-recruitment, interne i eksterne baze podataka, internacionalna mreža
  • Mogućnost više-jezičkih projekata
0
Kompanija
0
Projekata
0
Kandidata
0
Strateških partnera

Walton International Search Associates
Vaš partner u profesionalnoj selekciji

NAŠE VREDNOSTI
  • Zadovoljni klijenti

  • Pristup prilagođen potrebama svakog klijenta

  • Integritet, poverljivost i profesionalnost

  • Globalni klijenti – lokalni tim

VREDNOSTI KOMPANIJE PRENOSIMO I NA NAŠE KANDIDATE I KLIJENTE

Preko deset godina Walton International pruža vredne i konstruktivne konsultantske usluge sa odličnim poznavanjem tržišta i odabira kandidata.

Sanja Tišma

HR Manager MOD, South East Europe, PIM

Oni su vema iskusni i kompetentni pri intervjuisanju kandidata i imaju stručnost da procene kvalitet i kvalifikacije koje su nam potrebne.

Danica Miller

Senior Talent Acquistion & Identification Expert, Coca-Cola HBC