Usluge

Regrutovanje menadžerskog kadra

Mapiranje celog tržišta; pristup prema spefičnim potrebama klijenta, garantovana poverljivost informacija; partnerski odnos sa klijentom i kandidatima; posvećenost rezultatima.

Walton International je danas vrlo prepoznatljiv brend u «Executive Search» okruženju.
«Executive Search» je pristup koji se tipično koristi u regurtovanju menadžerskog kadra, kada na tržištu postoji relativno mali broj kandidata koji bi mogli da obavljaju konkretan posao i koji se retko javljaju na oglase za posao. Cilj «Excutive Search» je da se identifikuju najbolji kandidati u toj oblasti kojima će se pristupiti direktno (popularniji naziv za ovaj pristup je «Head Hunting»)

Saznajte više

Oglašavanje i selekcija

Jasno definisani rokovi; precizno definisane procedure u profesionalnoj selekciji; iskusni intervjueri; mogućnost kombinovanja različitih tehnika procene.

Ovaj pristup namenjen je pre svega kandidatima koji su aktivni na tržištu rada, odnosno, onima koji prate oglase u štampanim i internet medijima u želji da nadju ili promene posao. Mi smo tu da postavimo oglas na relevantnim medijima, pregledamo prijave i intervjuišemo i/ili testiramo kandidate koji su zadovoljili kriterijume oglašene pozicije. Na kraju, klijentu prezentujemo najbolje kandidate. Ovaj oblik regrutovanja se najčešće koristi za pozicije koje ne zahtevaju prethodno iskustvo, za specijaliste i za pozicije u rangu menadžmenta srednjeg nivoa.

Saznajte više

Psihometrijsko testiranje i procena

Testovi i vežbe dostupni su na nekoliko jezika (na engleskom, mađarskom, hrvatskom, češkom, slovačkom, bugarskom, srpskom i rumunskom)

Walton International svojim klijentima nudi usluge u oblasti psihometrijskog testiranja, a takođe i širok spektar usluga sa ciljem povećanja objektivnosti procene.

Portfolio testova sposobnosti sastoji se od 70 testova koji pokrivaju opsežan spektar sposobnosti relevantnih za profesionalno okruženje. Tu su: AMT- baterija za procenu različitih sposobnosti namenjena menadžerskom nivou, CRTB- baterija za procenu kritičkog rezonovanja, PTB- baterija za procenu sposobnosti namenjena administrativnim poslovima.

Portfolio testova ličnosti. Testovi ličnosti namenjeni su proceni preferiranog stila ponašanja na poslu i procenjuju važne osobine ličnosti grupisane po kategorijama.

Takođe, kroz različite vežbe moguće je simulirati poslovne situacije bliske realnim. U tako definisanim situacijama kandidati ispoljavaju kompetencije koje obučeni posmatrači procenjuju.

Saznajte više