O nama

Walton International Search Associates
Vaš partner u profesionalnoj selekciji

Naša misija

Naša misija je da klijentima i kandidatima pružimo iscrpnu i na rezultat orjentisanu pretragu tržišta, selekciju i HR usluge po najvišim profesionalnim standardima integriteta.

O nama

Walton International Search Associates je internacionalna kompanija osnovana 2002. godine sa centralom u Londonu. Walton International radi na pronalaženju i selekciji menadžerskog i ne menadžerskog kadra za internacionalne korporativne klijente. Kroz našu mrežu kancelarija i saradnika radimo za klijente širom Evrope.

Reputacija Walton International zasnovana je na dokazanom integritetu, poslovnoj etici i profesionalizmu. Naša posvećenost klijentu sastoji se od kvalitetnih profesionalnih usluga koje pružamo sa ponosom i kreativnošću.

Osnovne vrednosti Walton International

• Zadovoljni klijenti
• Pristup prilagođen potrebama svakog klijenta
• Integritet, poverljivost i profesionalnost
• Globalni klijenti – internacionalni tim

Osobenosti Walton International u Selekciji

• Nacionalni i internacionalni projekti
• Ažurirana baza sa preko 20.000 kandidata
• Integrisani sistem regrutacije: head-hunting, oglašavanje, ‘e-recruitment’, interne i eksterne baze podataka, internacionalna mreža itd.
• Garancije od 3-6 meseci od datuma zaposlenja
• Mogućnost više-jezičkih projekata

Mi smo partneri u vašem uspehu.Regrutovanje menadžerskog kadra

Mapiranje celog tržišta. Pristup prema speficnim potrebama klijenta.

Oglašavanje i selekcija

Jasno definisani rokovi. Precizno definisane procedure u profesionalnoj selekciji.

Psihometrijsko testiranje i procena

Preko 70 testova sposobnosti relevantnih za profesionalno okruženje.