Odabir kandidata

“Executive Search” ili “head hunting”  je pristup koji se tipično koristi u regrutovanju menadžerskog kadra, kada na tržištu postoji relativno mali broj kandidata koji bi mogli da obavljaju konkretan posao i koji se retko javljaju na oglase za posao.

Cilj je da se identifikuju najbolji kandidati u toj oblasti kojima će se pristupiti direktno.

  • Mapiranje celog tržišta i identifikacija ključnih izvora potencijalnih kandidata
  • Database screening – ažurirana HR baza sa preko 10.000 stručnjaka iz različitih sektora, disciplina i funkcionalnih pozicija
  • Sistematski pristup prema specifičnim potrebama klijenta, identifikacija najboljih kandidata u toj oblasti kojima će se pristupiti direktno („Head Hunting“)
  • Garantovana poverljivost informacija
  • Partnerski odnos sa klijentom i kandidatima
  • Posvećenost rezultatima