Regrutovanje menadžerskog kadra

Mapiranje celog tržišta. Pristup prema speficnim potrebama klijenta.

Oglašavanje i selekcija

Jasno definisani rokovi. Precizno definisane procedure u profesionalnoj selekciji.

Psihometrijsko testiranje i procena

Preko 70 testova sposobnosti relevantnih za profesionalno okruženje.

Početna

O nama

Walton International Search Associates je internacionalna kompanija osnovana 2002. godine sa centralom u Londonu. Walton International radi na pronalaženju i selekciji menadžerskog i nemenadžerskog kadra za internacionalne korporativne klijente. Kroz našu mrežu kancelarija i saradnika radimo za klijente širom Evrope.

Reputacija Walton International zasnovana je na dokazanom integritetu, poslovnoj etici i profesionalizmu. Naša posvećenost klijentu sastoji se od kvalitetnih profesionalnih usluga koje pružamo sa ponosom i kreativnošću.


Walton International – Bitka za bebe

Walton International - Bitka za bebe

Walton International se pridružio humanitarnoj akciji “Bitka za bebe”.
Saznajte više

Teritorijalno pokrivanje

Pokrivamo tržišta centralne i istočne Evrope (Srbija, BiH, Hrvatska, Bugarska, Češka, Poljska, Slovačka, Rusija, Ukrajina I dr.) kao i tržište Velike Britanije, Nemačke, Švajcarske i Kazahstana.

europe_map

Koristite naše web servise: